Βρύση κουζίνας AQUAPHOR C125 | Με υποδοχή για φίλτρο νερού - Αναμένεται νέα διαθεσιμότητα έως τέλος Μαϊου 2022