Ανταλλακτικα φίλτρα νερού crystal Quadro 0,1Mc |  K5 Κ7 ΚΗ Κ7B