Πολυμέσα - κανατες AQUAPHOR λευκό χρώμα με φίλτρο άνθρακα

κανατες AQUAPHOR λευκό χρώμα με φίλτρο άνθρακα