Πολυμέσα - Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Viking | συμπαγές ενεργός άνθρακας <5mc

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού Viking | συμπαγής ενεργός άνθρακας <5mc B520-13 100.000 λίτρα