Πολυμέσα - ανταλλακτικό φίλτρο νερού aquaphor

Φίλτρο νερού κάτω πάγκου AQUAPHOR  Favorite <0,5 mc