Έχει το νερό στην Ελλάδα φθόριο; Η αλήθεια με επιστημονικά δεδομένα